دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 دوره رشد مقدماتی 

تيم های متقاضی استقرار در مراکز رشد که در شناسایی و تثبیت ایده محوری ابهاماتی داشته و یا جهت تکمیل تیم کاری و شناخت بازار نیاز به زمان داشته باشند و یا هنوز موسسه حقوقی ثبت نکرده اند، می توانند به عنوان هسته های فناوری برای ورود به دوره رشد مقدماتی اقدام نمایند.

 

معیارهای پذیرش در دوره رشد مقدماتی

 • ایده مبتنی بر فناوری و با رویکرد اقتصادی
 • تيم كاري مناسب
 • برنامه کاری

 

مشخصات دوره رشد مقدماتی

 • خدمات مشاوره ای علمی، بازرگانی، حقوقی و مدیریتی
 • ارائه آموزشهای لازم در زمینه های روش تاسیس واحدهای شغلی کوچک، مهارتهای کارآفرینی، آشنایی با ریسک و ریسک پذیری، نحوه تدوین طرح کسب و کار و . . .
 • ارزیابی مستمر تیم ها و نظارت بر روند رشد آنها
 • طول دوره: ۶ ماه تا ۹ ماه
 • ارائه خدمات پشتیبانی( اسکان، اطلاع رسانی، خدمات فنی و تخصصی و بازاریابی) و حمایتهای مالی 

 

 

محور فعاليت تيم ها در دوره رشد مقدماتی

 • تثبيت ايده
 • شناخت بازار
 • تکمیل تیم کاری
 • کسب هویت حقوقی و ثبت موسسه یا شرکت